( The Canterbury Corpus )
home | purpose | summary | details | corpora | methods | related | credits | faq


Description of the E.coli file

file name:E.coli
abbreviation:E.coli
description:Complete genome of the E. Coli bacterium
file size:4638690 bytes

Sample of contents of E.coli
(Bytes 7001 to 8000)
agtaatatcagcatggcgcttgccgtacagatgaccagggtgtcgataaa
aatgccaatcatctggacaatcccttgcgctgccggatgcggaggccagg
acgccgctgccgctgccgcgtttggcgtcgaacccattcccgcctcattg
gaaaacatactgcgctgaaaaccgttagtaatcgcctggcttaaggtata
tcccgccgcgccgcctgccgcttcctgccagccaaaagcactctcaaaaa
tagaccaaatgacgtggggaagttgcccgatattcattacgcaaattacc
aggctggtcagtacccagattatcgccatcaacgggacaaagccctgcat
gagccgggcgacgccatgaagaccgcgagtgattgccagcagagtaaaga
cagcgagaataatgcctgtcaccagcgggggaaaatcaaaagaaaaactc
agggcgcgggcaacggcgttcgcttgaactccgctgaaaattatgccata
ggcgatgagcaaaaagacggcgaacagaacgcccatccagcgcatcccca
gcccgcgcgccatataccatgccggtccgccacgaaactgcccattgacg
tcacgttctttataaagttgtgccagagaacattcggcaaacgaggtcgc
catgccgataaacgcggcaacccacatccaaaagacggctccaggtccac
cggcggtaatagccagcgcaacgccggccaggttgccgctacccacgcgc
gccgcaagactggtacacaatgactgaaatgaggttaaaccgcctggctg
tggatgaatgctatttttaagacttttgccaaactggcggatgtagcgaa
actgcacaaatccggtgcgaaaagtgaaccaacaacctgcgccgaagagc
aggtaaatcattaccgatccccaaaggacgctgttaatgaaggagaaaaa
atctggcatgcatatccctcttattgccggtcgcgatgactttcctgtgt
Note: Line breaks have been added for clarityThis page last updated Monday, January 08, 2001 by Matt Powell Department of Computer Science University of Canterbury